Introduktionsutbildning

Alla som ska övningsköra med en privat handledare, eller vara en handledare måste gå en utbildning.

Handledaren och eleven behöver inte gå kursen tillsammans eller på samma ort. Men båda måste dock gå kursen! När du gått introduktionsutbildningen så är den giltigt i 5 år. Alltså kan du under den tiden lägga till fler elever/handledare.

Du som handledare måste vara minst 24 år och haft ditt körkort sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren.

För att vara handledare för din elev så måste du ansöka om handledarskap via Transportstyrelsen.

Utbildningen är enbart teoretisk och tar ca 3 timmar plus raster.

Ring eller maila vid frågor!

Blanketterna till ansökan om körkortstillstånd (för den som ska övningsköra) och ansökan om handledarskap (för handledaren) finns på Transportstyrelsen.se.

Båda blanketterna går att antingen få hemskickade eller fyllas i direkt på nätet, kom ihåg att körkortstillståndet måste kompletteras med en synundersökning.

Vi tar bokningar via telefon eller E-handeln