Riskutbildning

Riskutbildningen är obligatorisk och består av två kurser. Kurserna erbjuds endast på svenska, för att bli godkänd utan svenskkunskaper måste du ha med dig någon som kan tolka. En godkänd riskutbildning gäller i fem år.

Medtag giltig legitimation!

 

Riskettan

Riskettan är den teoretiska delen av riskutbildningen, inga förkunskaper krävs.

Riskettan syftar till att ge dig kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet och andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Du ska även få kunskap om och insikt i vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Kursen hålls på bilskolan, Schéelegatan 7.

Risktvåan

Risktvåan är den praktiska delen av riskutbildningen, mycket god körvana krävs.

Risktvåan belyser svårigheterna med körning såväl på halt underlag som körning under andra förhållanden samt möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning.

Vi möts ute på halkbanan, Broväg 101. Du hittar adress och karta över halkbanan här.

Vill du boka in någon av riskutbildningarna? Kom förbi, ring eller maila eller boka via Elevcentralen. Riskettan kan du även boka via vår E-handel.

 

 Utebliven risketta och risktvåa debiteras med fullt pris!

Även utebliven körlektion debiteras med fullt pris.
Avbokning sker senast 24 h innan kursstart!